Blog

Vítejte na našem blogu zaměřeném na lidské emoce, vztahy a osobní růst. V dnešní době čelíme mnoha výzvám, ať už v partnerských vztazích, rodinné dynamice nebo kariérním růstu. Zde naleznete odborné rady, reálné příběhy a praktické tipy, jak se vyrovnat s každodenními výzvami. 

Mám jednoho klienta, říkejme mu třeba Karel. Karel byl ambiciózní vedoucí týmu ve velké firmě. Byl schopen řešit složité úkoly a měl k tomu i vhodné vzdělání. Jeho nadřízený mu svěřil klíčový projekt, který měl potenciál výrazně zlepšit výkonnost firmy. Karel byl nadšený a věřil, že s jeho týmem tento úkol zvládne.

V dnešní době sociálních médií a neustálého bombarování obrazy dokonalosti se mnoho lidí potýká s pocitem nespokojenosti s vlastním tělem. Bodyshaming, což je hanlivé hodnocení nebo posměch vůči vzhledu jiné osoby, může mít hluboké a trvalé následky na sebevědomí jednotlivce. Ale jak nám v této situaci může pomoci koučování?

Sebevědomí je klíčovým faktorem, který ovlivňuje naši schopnost postavit se životním výzvám čelem, navázat kvalitní mezilidské vztahy a dosáhnout osobního úspěchu. Avšak v dnešní digitalizované společnosti se zdá, že se lidé dělí do dvou skupin: těch, kteří mají sebevědomí přebytek, a těch, kteří bojují s jeho nedostatkem. Jak se dostat z těchto...

V dnešní hektické době můžeme často zapomenout na to, kdo opravdu jsme a co nám v životě skutečně záleží. Hodnoty jsou kompasem, který nám ukazuje směr v životě, ale mnozí z nás si nejsou jistí, jaké hodnoty vlastně máme. Koučování může být klíčovým nástrojem k objevování a ujasnění těchto hodnot.

Žárlivost je hluboce zakořeněný cit, který může ovládat naše myšlenky, pocity a chování. Může se projevovat v mnoha formách – od mírného nepokoje při vidění partnera v konverzaci s někým jiným, až po intenzivní nutkání kontrolovat jeho každý krok. Ale co je za tímto silným emocionálním projevem? A jak může koučování pomoci v boji proti němu?

Jediným odborníkem na náš život jsme my sami. Nikdo nechodí v našich botách. Nikdo neví, co uvnitř sebe prožíváme. Nikdo neumí číst myšlenky. Nikdo nezná naše touhy a motivace - tedy pokud to nevyslovíme nahlas. Málokdo mluví otevřeně o svých motivacích sám od sebe a mnoho z nás si ani neuvědomuje, že každý náš čin, krok způsobuje ona motivace.

Lis 10

Čas

Kolik bylo již napsáno článků a příspěvků na téma čas. Přestože každý z nás ví, že čas je čas, den má vždy 24hodin, hodina má vždy 60 minut a minuta má vždy 60 sekund řešíme jeho nedostatek nebo naopak nadbytek.