Nedokážu dosáhnout cílů: Koučování pro vedoucí týmu

30.09.2023

Mám jednoho klienta, říkejme mu třeba Karel. Karel byl ambiciózní vedoucí týmu ve velké firmě. Byl schopen řešit složité úkoly a měl k tomu i vhodné vzdělání. Jeho nadřízený mu svěřil klíčový projekt, který měl potenciál výrazně zlepšit výkonnost firmy. Karel byl nadšený a věřil, že s jeho týmem tento úkol zvládne.

Nicméně týden co týden narážel na řadu překážek. Ačkoli měl v týmu talentované lidi, zdálo se, že jsou demotivovaní a nejsou schopni efektivně spolupracovat. Karel si uvědomil, že nemá dostatečné dovednosti k tomu, aby tým správně vedl a motivoval, protože tým podával na projektu den co den horší a horší výkon.

Po několika neúspěšných pokusech o zlepšení situace se Karel rozhodl obrátit na profesionálního kouče. Během koučovacích sezení zjistil, že problém nespočíval v dovednostech jeho týmu, ale v jeho vlastním přístupu k vedení. Problém nebyla neschopnost jednotlivce, ale špatně nastavené pravidla.

Kouč mu pomohl uvědomit si, že vedení týmu není jen o distribuci úkolů. Je to o vytváření důvěry, poskytnutí prostoru pro kreativitu a podpora individuálního růstu členů týmu. Karel se naučil, jak efektivně komunikovat svá očekávání, jak naslouchat potřebám svého týmu a jak vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítí hodnotní a zapojení.

Díky novým dovednostem a postojům, které získal během koučovacích sezení, se Karel stal mnohem lepším vůdcem. Jeho tým byl konečně schopen dosáhnout stanovených cílů a dokonce překonat očekávání. Nebylo to jednoduché, nebylo to ihned, ale postupně se to povedlo. 

Zní to jako pohádka? Ano zní, ale je tomu opravdu tak. Příběh Karla nám perfektně ukazuje, jak důležitá je sebereflexe a vzdělávání pro vedoucí pracovníky. Návštěva kouče může být klíčová pro odhalení skrytých překážek, které brání efektivnímu vedení týmu, a nabízí řešení, která vedou k lepším výsledkům. 

Karel si neuvědomil, že pokud je úkol důležitý pro něj, tak nemusí být tak důležitý pro členy jeho týmu. Lidé v jeho týmu se zasekly nad řešením jedné části z mnoha a nemohli se hnout, protože společně přestali komunikovat a báli se říct, že jsou v úzkých. V týmu nebyla nastavena správně důvěra. Z projektu se posléze stala noční můra všech, bez toho aniž by to kdokoli vyslovil nahlas. 

Pokud se i vy, jako Karel, cítíte přepracovaní a frustrovaní z neschopnosti dosáhnout svých cílů s týmem, možná je čas obrátit se na profesionálního kouče. Může to být klíč k transformaci vašeho vedení a k dosažení úspěchu, který jste si vždy představovali.