Proč si stále hrajeme na někoho jiného: Koučův Pohled

02.12.2023

V dnešním světě, který je často provázen sociálními sítěmi a tlakem na perfekci, se mnoho z nás cítí, že musíme neustále hrát roli. Máme tendenci maskovat svou pravou podstatu, abychom zapadli do očekávání ostatních. Tento kompromis vlastní authenticity však často vede k pocitu ztráty sebe sama a může mít negativní vliv na naše vztahy a pohodu. Jaký je tedy pohled kouče na tento fenomén?

1. Strach z odsouzení: Často se bojíme, že pokud bychom byli sami sebou, budeme odsouzeni nebo odmítnuti ostatními. Tento strach nás může vést k tomu, abychom hráli na někoho jiného, kdo je více akceptován společností. Kouč nám může pomoci pracovat na sebedůvěře a sebeakceptaci, což nám umožní být autentičtější.

2. Sociální mediální idealizace: Na sociálních sítích vidíme často dokonalé životy a těla ostatních. Tento tlak na dokonalost nás může nutit k prezentaci falešného obrazu sami sebe. Kouč nám může pomoci rozpoznat rozdíl mezi realitou a ideálem a naučit nás být spokojenějšími se svým skutečným já.

3. Nedostatek sebepoznání: Někteří z nás nemusí být úplně jistí tím, kdo vlastně jsme. To může vést k neustálému hledání identity a touze po tom, být někdo jiný. Kouč nám může pomoci objevit naše hodnoty, vášně a skutečné já, což nám umožní být více autentičtí.

4. Potřeba přijetí: Každý z nás touží být akceptován a milován. Avšak někdy tuto potřebu posouváme až na samý vrchol našeho seznamu priorit. Tento strach z odmítnutí nás nutí hrát na jiné noty, abychom si získali přízeň ostatních. Koučování nám může pomoci rozpoznat, že pravá láska a akceptace začíná u nás samých.

5. Cesta k autenticitě: Kouč nám může pomoci na cestě k autenticitě a sebepoznání. Učí nás, jak se lépe znát, jak rozpoznat naše hodnoty a jak si vytvořit zdravé hranice. Pomáhá nám najít odvahu být sami sebou a přestat hrát na někoho jiného.