Mrhání potenciálem: Když podnikání zůstane jen u snu

03.11.2023

Podnikání může být dobrodružstvím plným vášně a vize. Každý podnikatel začíná s nápadem, který ho může nadchnout, ale co když je tento nápad jen zábleskem bez pevného základu? Jako kouč se setkávám s klienty, kteří jsou na počátku své cesty směřující k neúspěchu, protože neinvestovali čas do důkladné přípravy. Vzrušení z nového podnikatelského plánu je sice nakažlivé, ale bez pořádné přípravy a analýzy, může tento plán rychle ztratit svou životaschopnost. Přitom opravdu někdy stačí i obyčejná SWOT analýza. 

První krok, který s klienty dělám, je zpomalení. I když se zdá, že rychlé jednání je klíčem k úspěchu, realita je taková, že bez pevné strategie a pochopení trhu, konkurence a vlastních sil a slabostí může podnikatel snadno ztratit směr. Společně provedeme SWOT analýzu, která odhalí nejen to, co klient dělá dobře, ale také oblasti, které vyžadují vylepšení nebo zcela nový přístup.

Když klienti investují do projektu, který selhává, často se ocitají v pasti prokrastinace a popření toho, že se něco zlého děje. Zde je důležitá moje role kouče. Pomáhám jim čelit realitě a poskytuji prostor pro otevřenou a upřímnou reflexi. Společně identifikujeme, kde se projekt potýká s problémy, a stanovíme akční plán. Je důležité, aby klienti rozuměli, že není nic špatného na tom požádat o pomoc nebo zvážit změnu směru, při svém podnikání, pokud věci nejdou podle plánu.

V případě, že projekt selže, je důležité probrat, zda má smysl pokračovat nebo zda je načase projekt opustit a poučit se z chyb. Jako kouč přináším objektivní pohled, který může pomoci posoudit životaschopnost projektu a rozhodnout se, zda je lepší investovat energii do úprav nebo uzavřít kapitolu a přesunout se k dalším příležitostem.

    Konkrétní kroky, které s klienty podnikám:

  • Vedení přes důkladnou přípravu: Předtím, než klient vstoupí do jakéhokoli podnikatelského plánu, společně se zaměříme na důkladnou přípravu a plánování. To zahrnuje tržní analýzy, finanční prognózy a stanovení realistických cílů.
  • Provedení SWOT analýzy: Společně identifikujeme silné stránky, slabosti, příležitosti a hrozby projektu. Tímto způsobem můžeme lépe pochopit rizika a potenciální překážky.
  • Stanovení akčního plánu: Pomůžu klientům vyvinout konkrétní kroky k dosažení jejich cílů a poskytnu jim nástroje pro monitorování pokroku.
  • Podpora při rozhodování: V případě obtíží a neúspěchů se zaměřím na poskytování podpory a poradenství. Je důležité, aby klienti nebyli příliš tvrdí sami na sebe a aby pochopili, že neúspěch je součástí učícího se procesu a může vést k lepším věcem v budoucnosti.
  • Osobní rozvoj a učení se z chyb: Důraz kladu také na osobní rozvoj a ponaučení z předchozích zkušeností. Společně analyzujeme, co šlo špatně a jak se z toho poučit, aby budoucí projekty byly úspěšnější.
  • Podpora adaptability a flexibility: Trh se neustále mění a je důležité, aby klienti byli flexibilní a otevření změnám. Pomáhám jim naučit se adaptovat na nové podmínky a měnit své plány podle potřeby.

Výsledkem je, že klienti sice mohou začít s obrovským množstvím naděje a očekávání, ale bez správného přístupu a připravenosti čelit výzvám, jejich podnikání může skončit jako nevyužitý potenciál, pouhý sen. Má práce jako kouč je ujistit se, že tento sen má pevné základy, které umožní nejen přežít, ale i prosperovat v neustále se měnícím světě podnikání. Důležité je si uvědomit, že podnikání není jen o tom vymyslet plán, utratit spoustu peněz, zaplatit si reklamy a být milionářem...